HIDROIZOLACIJA - Terase

 

Izvođenje hidroizolacionih radova na terasama ima veliku sličnost sa izvođenjem istih na ravnim krovovima. Očigledna razlika je pokrivka (zaštita), koja se najčešće radi od keramičkih pločica.

Hidroizolacija Terasa 1 Hidroizolacija Terasa 2
Hidroizolacija Terasa 3 Hidroizolacija Terasa 4

Prilikom radova na terasama mora se obratiti pažnja na više stvari:

  • da li je terasa konzolna
  • da li ima prostor ispod nje koji se greje
  • žardinjere
  • ograde
  • balkonska vrata itd.

Takođe, treba obratiti pažnju da li se javljaju problemi sa kondenzacijom i prodorima vode. Moguće je raditi i bezbojni premaz, ali isključivo preko nove keramike.


Ključne reči i izrazi: Hidroizolacija, hidroizolacioni radovi,Terase, terasa, hidroizolacija terasa, sanacija hidroizolacije terasa

Vaš majstor ZARE

kontakt tel. 063/275-226